ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΙΘΑΚΗΣ

Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:30 στην Κοινοτική Αίθουσα του Σταυρού, θα πραγματοποιηθεί η 26η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού πολιτικής προστασίας. (Εισηγ: Δήμαρχος)
  2. Περί αποδοχής της παραχώρησης χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου – πρώην κτιρίου Δ.Ο.Υ. Ιθάκης. (Εισηγ : Πρόεδρος ΔΣ)
  3. Περί αποδοχής των όρων παραχώρησης του κτιρίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Γερασίμου και Μαρίας Σταθάτου για την λειτουργία σε αυτό ξενώνα φιλοξενίας ηλικιωμένων. (Εισηγ : Δήμαρχος)
  4. Έγκριση της αρ. 160/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισηγ : Οικον. Επιτροπή)
  5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ : Γραφείο Προμηθειών)
  6. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) στις θαλάσσιες περιοχές της Νήσου Οξειάς και των Ακτών του Λόφου Κουτσιλάρη, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με φορέα την «ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ ΛΟΦΟΥ ΚΟΥΤΣΙΛΑΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι.Κ.Ε». (Εισηγ : Πρόεδρος ΔΣ)
  1. Eτήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ιθάκης 2016. (Εισηγ: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ <Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης> οικ. έτους 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)