ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας:

  1. Αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ και ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ με θέμα την διακοπή της ακτοπλοϊκής γραμμής Ιθάκης – Σάμης – Πάτρας.
  2. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015 στους Ο.Τ.Α.» (Εισηγ: Δήμαρχος)
  3. Συγκρότηση επιτροπής διοίκησης – διαχείρισης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Εισηγ: Δήμαρχος)
  4. Περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιθάκης (Εισηγ: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών του Δήμου Ιθάκης έτους 2016. (Εισήγηση : Γραφείο Προμηθειών)
  6. Έγκριση της αρ. 06/2016 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης, περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)