ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΙΘΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ η 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016. (Εισηγ: Δήμαρχος)
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού έτους 2016» (Εισηγ: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση της αρ. 08/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγ: Οικον. Επιτροπή)