ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Π.Ε./Τ.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», και ειδικότερα μέχρι 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:
Έναν (1) Π.Ε./ Τ.Ε. Οικονομικού
Δύο (2) Π.Ε./Τ.Ε Μηχανικών (ένας με έδρα την Κεφαλλονιά & ένας με έδρα την Ιθάκη)
Έναν (1) Π.Ε./Τ.Ε. Γεωτεχνικό

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης www.ionianlag.gr η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων καθώς και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.
Αναλυτικότερα η πρώτη πρόσκληση αφορά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ενδιαφέρεται να εγγραφεί στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα), από το Δίκτυο Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.
Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.
Η δεύτερη πρόσκληση αφορά την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» και ειδικότερα μέχρι 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :
• Έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε/ΤΕ.
• Δύο (2) Μηχανικούς Π.Ε./ΤΕ
• Έναν (1) Γεωτεχνικό Π.Ε./Τ.Ε.
Τόπος εκτέλεσης του έργου:
• για τις θέσεις Οικονομολόγος ΠΕ/ΤΕ, Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε, Γεωτεχνικός Π.Ε./Τ.Ε. είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος,
• για μία (1) θέση Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο Βαθύ Ιθάκης καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο (2ος όροφος), Τ.Κ. 28100 μέχρι την Παρασκευή 16/02/2018 και ώρα
14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης
Ταχ: Διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου -Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Τηλέφωνο: 26713 60570 e-Mail: ionianlag@gmail.com
Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια (σε μορφή pdf) εδώ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.