ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, και ώρα 18:30 στο κινηματογράφο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης για την ανάδειξη των μονοπατιών της Ιθάκης. Η συνάντηση οργανώνεται από το ΔΗΜΟ Ιθάκης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Μονοπάτια της Ελλάδας” (www.pathsofgreece.gr).
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Μονοπάτια της Ελλάδας”, εκπονεί αυτές τις μέρες σχέδιο ανάδειξης των μονοπατιών της Ιθάκης, με στόχο την αναβάθμιση του νησιού σε πεζοπορικό προορισμό, με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα πρώτα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στην συνάντηση της Πέμπτης και θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση. Η συμβολή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική.”
Ο Αντιδήμαρχος Ιθάκης
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ