ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε   συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα «ΜΥΘΟΣ- ΕΣΤΙΑΣΗ»  περιοχής  ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ –  Δ.Ε  Λειβαθούς,  Δ.Κεφαλονιάς»  της  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η :  Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Παλικής. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιόνιων Νησιών. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ενέργειες εξωραϊσμού και συντήρησης του οδικού δικτύου των νησιών ενόψει του Πάσχα και του καλοκαιριού. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Για τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές στα σχολεία Γυμνάσιο Λύκειο Λευκάδας και 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Προβλήματα στην κατάρτιση του Κτηματολογίου στην Λευκάδα. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: 4η   Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019.

Εισηγητής:  O  Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  στον  τομέα  Οικονομικών  και  Διοίκησης  κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πινάκων  Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022  ΠΙΝ.Εισηγητής:  O  Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  στον  τομέα  Οικονομικών  και  Διοίκησης  κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ75 «Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (2η έκδοση)» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετριτή». Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας και του Α.Σ Θιναλιακού για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αχαράβης».

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  7o:  Έγκριση  «Περιβαλλοντικής  Μελέτης  (Φάκελος),  για  την  τροποποίηση  της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» (ΠΕΤ 1901027829). Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 8o: Για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Εισηγητής: 1) Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 2) Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ   ΟΜΗΡΟΥ   –   ΑΓΙΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΙΘΑΚΗΣ,   ΔΙΑ   ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΣΕ  Η/Υ  ΤΩΝ  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». Εισηγητής: Ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπυρίδων Τσιντήλας.

Θ Ε ΜΑ 1 0 o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 11o: Γνωμοδότηση για Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης της την ¨Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 12o: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΕ.ΤΕ.Κ. Ο.Ε ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ, στη θέση «Λιάκας» Σουλλάρων, στη Δημοτική Ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 13o: Αναπροσαρμογή ποσών για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ ΑΕ. Εισηγητής:  O  Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  στον  τομέα  Οικονομικών  και  Διοίκησης  κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 14o: Ψήφισμα για την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που μεταφέρει τη χρηματοδότηση των Τμημάτων ένταξης στους Δήμους. Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

***

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε   συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα «ΜΥΘΟΣ- ΕΣΤΙΑΣΗ»  περιοχής  ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ –  Δ.Ε  Λειβαθούς,  Δ.Κεφαλονιάς»  της  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Ανανέωση της με Α.Π. 18306/2000 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΠΙΝ και της με Α.Π. 14576/15 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Ανανέωσης – Τροποποίησης της (ΑΔΑ: 7ΝΔΓΟΡΙΦ-53Τ) σχετικά με την δραστηριότητα με επωνυμία «ALIKANAS BEACH HOTEL »  Ξενοδοχείο 3 *** δυναμικότητας 289 κλινών και φερόμενης ιδιοκτησίας «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΞΤΕΕ» σε γήπεδο έκτασης 9.671,90 τ.μ. στη θέση Αλυκανάς Αλυκών, Δήμου Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 2o:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των « Έργων επέκτασης – βελτίωσης ( Προγραμματικό σχέδιο ) λιμένα Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ  3o:  Επισκευή  στέγης  μουσείου  (παλαιού  σχολείου)  Αγαλά  και  διαμόρφωση  του προαυλίου χώρου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 4o:   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 αρθρ. 20 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ  5o:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  την  χορήγηση  αδειών  σε  πλωτά  μέσα  στο  ποτάμι Μεσογγής, Δ.Ε Μελιτειέων, Δήμου Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής  κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς.

ΘΕΜΑ 6o: Ψήφισμα για την απόπειρα ποινικοποίησης της κοινωνικής – αθλητικής δράσης. Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

Ο  Πρόεδρος Περιφερειακού   Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.