ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης  ̈Ιόνιος Συμμαχία ̈ κ. Σπυρίδωνας Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιος και γιατί καθυστερεί την ολοκλήρωση του λιμανιού στον Πίσω Αετό της Ιθάκης; Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ̈ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η τύχη του έργου «Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου Τζαννάτων Πόρου Κεφαλληνίας». Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ̈ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η πορεία του έργου της Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ. Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ̈ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Οι υποσχέσεις της Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση της μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας. Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ̈ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Κέρκυρας. Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης  ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρείου. Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης  ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κεφαλονιάς. Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης  ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Ενέργειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές του ποδοσφαίρου. Επερωτών: O Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης “Επτανησιακή Πρωτοβουλία”, κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Για γεωτρήσεις στο Ιόνιο για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈Ανυπότακτο Ιόνιο ̈ κ. Στέφανος Σαμοΐλης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 11η: Για το λιμάνι Κέρκυρας και τις μαρίνες Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης  ̈Ανυπότακτο Ιόνιο ̈ κ. Στέφανος Σαμοΐλης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση επί του κλαδεύματος ελαιοδένδρων. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 2ο: 12η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχή χρηματοδότησης. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 3ο: 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019. Εισηγητής : Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 6ο: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού. ( ΚΑΠ. Επενδύσεις). Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 7ο: Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. σε εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων, μέσω του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Παραγωγής & Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου) και του Δήμου Ζακύνθου προς υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευή, συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμοί σε κοίτες χειμάρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασία. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποχέτευση λυμάτων και βιολογικός Παξών. Εισηγητής: O επικεφαλής της παράταξης̈ ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά ̈ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 10ο: Οι αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Υγείας . Οι συνέπειες στη λειτουργία των Νοσοκομείων στην Κέρκυρα Κεφ/νια, Ζάκυνθο , Λευκάδα και συνολικά στο επίπεδο παροχής υγείας . Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης  ̈Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ̈, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑ 11ο: Έρευνα για εξόρυξη Υδρογονανθράκων: Ενημέρωση για διαδικασίες ερευνών, προστατευόμενες περιοχές και σεισμικότητα στα Ιόνια Νησιά. Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης  ̈Αντικαπιταλιστατική Αριστερά στα Ιόνια ̈ κ. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.