ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που δημιουργήθηκαν, αρχικά, από την

Read more