300.000 € ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ

Tην ένταξη 5 νέων έργων Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00€  στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος

Read more