ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Έως την 27η Δεκεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών “ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις”.

Πρόκειται για Ν/Σ αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς, για παράδειγμα, στην έννοια του “Δημόσιου Φορέα” που ορίζεται στην περ.7 του αρ.1, περιλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθμού, αλλά και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.5 άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας) χορηγείται, μεταξύ άλλων, σε “Δημόσιο Φορέα”, δηλαδή και στους προαναφερθέντες Φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Tα βασικά σημεία που εισάγει το Ν/Σ σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) αφορούν:

α) στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας “άδειας ίδρυσης και λειτουργίας” υδατοδρομίου διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση “αδείας ίδρυσης” και τη χορήγηση “αδείας λειτουργίας”,

β) στη δυνατότητα χορήγησης “άδειας ίδρυσης” υδατοδρομίου όχι μόνο σε Δημόσιο Φορέα αλλά και σε Ιδιωτικό Φορέα,

γ) στην έκδοση “άδειας ίδρυσης” υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου,

δ) στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

ε) στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υ.Π.Α. αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους Φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

στ) στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.

Ειδικότερα, στο πρώτο άρθρο του Ν/Σ εκτός της δυνατότητας χορήγησης “άδειας ίδρυσης” και “άδειας λειτουργίας” προβλέπεται και η χορήγηση “άδειας ίδρυσης και λειτουργίας” με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν και λειτουργήσουν υδατοδρόμια. Επιπλέον, παρέχει ευελιξία στους Δημόσιους Φορείς, που αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις ίδρυσης υδατοδρομίου, να προβούν στην λειτουργία του υδατοδρομίου με μία διαγωνιστική διαδικασία. . Επίσης, εισάγεται νέος ορισμός για την “άδεια ίδρυσης»” υδατοδρομίου με τον οποίο δεν απαιτείται η κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για τη χορήγηση της. Κατά συνέπεια, όπως επεξηγεί η Αιτιολογική Έκθεση, για την χορήγηση αυτής δεν απαιτείται επιθεώρηση με αποτέλεσμα την άμεση έκδοση της σχετικής αδείας. Ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση της “άδειας ίδρυσης” επιτρέπεται να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και αν επιθυμεί και στην προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του. Επιπλέον, αυτό ευνοεί τους Δημόσιους Φορείς που κατέχουν την άδεια ίδρυσης του υδατοδρομίου και δεν επιθυμούν τη λειτουργία του, να προβούν παράλληλα με την κατασκευή των υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και στις απαραίτητες ενέργειες διαγωνιστικής διαδικασίας για τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι και η επιτάχυνση της έκδοσης αδείας λειτουργίας. Επιπροσθέτως, συνεχίζει η ίδια Έκθεση, η μαζική έκδοση αδειών ίδρυσης προσελκύει περισσότερους επενδυτές του χώρου και γενικότερα την ανάπτυξη δικτύων υδατοδρομίων.

Να σημειωθεί ότι το Ν/Σ δεν περιλαμβάνει μόνο διατάξεις περί υδατοδρομίων.  Στο Κεφάλαιο Β’ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.

Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που – σύμφωνα με το Υπουργείο – έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.α.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ (Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.