ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Θ. Γαλιατσάτος: Η εποχή της αναιμικής, αναποτελεσματικής, αναξιόπιστης ΠΙΝ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί! Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πλέον μια αναδυόμενη περιφερειακή δύναμη με στρατηγική και όραμα.
Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την 1η Σεπτέμβρη 2014 όταν, μετά την μεγάλη εκλογική νίκη του Μαΐου, η Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών (ΑΝ.Α.Σ.Α) για τα Ιόνια Νησιά πήρε τις τύχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα χέρια της.

Από τότε έγιναν πολλά.

Σχεδιασμός πολιτικών και στοχευμένη εφαρμογή τους
Ψήφιση του Χωροταξικού σχεδιασμού για τις χρήσεις γης, υιοθέτηση πενταετούς Στρατηγικού σχεδιασμού για το είδος και την μορφή της ανάπτυξης, καθορισμός Περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ίδρυση της Αγροδιατροφικής για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, έγκριση ειδικών στρατηγικών για την τουριστική πολιτική, την έξυπνη εξειδίκευση, την φτώχεια, τους Roma, ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κέρκυρα για τις οχλούσες χρήσεις, υλοποίηση διαδικασίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών.

Έμφαση στην δημιουργία υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών
Ουσιαστική λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα, ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων, εγκαθίδρυση για πρώτη φορά του θεσμού του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, επαναλειτουργία του Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για έργα και δράσεις
Επιτυχής ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 με επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης των πόρων και υπερκάλυψη του στόχου κατά 105%, ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με υπερκάλυψη του εθνικού και ευρωπαϊκού στόχου για το 2016 κατά 7,8% και έγκριση έργων και δράσεων στους τομείς της έρευνας, του τουρισμού, των απορριμμάτων ,της ύδρευσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της οδικής ασφάλειας, της βιοποικιλότητας της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, της ενεργειακής αναβάθμισης, της πρόνοιας, της δημόσιας υγείας ,της αγροτικής οδοποιίας, της προσέλκυσης νέων αγροτών, των παιδικών σταθμών, των δομών ΑΜΕΑ.

Μάχη για την επανεκκίνηση τελματωμένων έργων
Ένα-ένα το πλήθος των τελματωμένων, για διάφορους λόγους, έργων της προηγούμενης περιόδου εκκαθαρίζεται ,επανεκκινεί και ολοκληρώνεται προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών, μετά από πολυετία εγκληματικής αδιαφορίας και εγκατάλειψης.

Παραδίνονται εργα και υποδομές στους πολίτες
Οδός Εθνικής Αντιστάσεως, επισκευή δρόμου στο Γαστούρι, παράκαμψη Αυλιωτών, σχολικό κέντρο Βιρού στην Κέρκυρα, συγκρότημα δυο δωδεκαθέσιων σχολείων, γέφυρα του Χάρακα στην Κεφαλονιά, γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη, οδική ασφάλεια στην Ζάκυνθο, διάνοιξη του διαύλου στην Λευκάδα. Και συνεχίζουμε..

Πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης
Δημιουργήθηκε η Ιόνια Συμμαχία κατά της Φτώχειας με την συμμετοχή 26 φορέων που συντονίζονται για την παροχή στήριξης των πολιτών που δοκιμάζονται από την κρίση, εγκρίθηκε το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Ρεύμα για όλους» σε προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΗ, εγκρίθηκε η ίδρυση από τους δήμους της ΠΙΝ Κέντρων Κοινότητας, κοινωνικών φαρμακείων, κοινωνικών παντοπωλείων, κέντρων διημέρευσης, ξενώνων φιλοξενίας, στηρίζονται οικονομικά με πόρους της ΠΙΝ οι επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί που επιλέγουν τα νοσοκομεία των Ιονίων για να υπηρετήσουν.

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα
Υλοποιήθηκε Πανιόνια συνάντηση παραγωγών και μεταποιητών στην Λευκάδα για διαβούλευση και καθορισμό προτεραιοτήτων, ακολούθησαν και καθιερώθηκαν επιτυχημένες συγκροτημένες παρουσίες των τοπικών προϊόντων στις σημαντικές εκθέσεις και με την ίδρυση της Αγροδιατροφικής ,την προώθηση των προγραμμάτων Leader, Νέων Γεωργών, αγροτικής οδοποιίας, δημιουργίας Τράπεζας σπόρων, επιδιώκεται η θετική αλλαγή των παραγωγικών συντελεστών.

Προσέλκυση επενδύσεων και στήριξη εξαγωγών και μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Στην βάση της αντίληψης μας για θετική υποδοχή των επενδύσεων που σέβονται την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, την περιβαλλοντική αειφορία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε πολυεθνής συνάντηση στην Κέρκυρα με την παρουσία εκπροσώπων από 25 χώρες και υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας με το Enterprice Greece για την συνέχιση ανάλογων πρωτοβουλιών που μπορούν να βοηθήσουν αμφίδρομα την τοπική οικονομία. Παράλληλα προωθείται σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ και τα Επιμελητήρια η δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Χαρτοφυλακίου Ιονίων Νήσων για την ενεργή στήριξη των τοπικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ανάδειξη της Πολιτισμικής Ταυτότητας του Ιονίου
Στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας μέσω της οικονομικής ενίσχυσης συλλόγων και σωματείων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Πανιόνια συνάντηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων στην Λευκάδα με στόχο την εκπόνηση του Πολιτιστικού Χάρτη και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την συγγραφή της ιστορίας των Ιονίων Νήσων και την προώθησή του στα σχολεία, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας να γνωρίζουν σε βάθος την ιστορία του τόπου μας.

Στήριξη στην πράξη του αθλητισμού και των ερασιτεχνικών σωματείων με ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία και ευπρεπισμό των κέντρων άθλησης και γηπέδων και θέσπιση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των σωματείων και της συνοχής της ΠΙΝ.

Συνεχής αγώνας για την υπεράσπιση του κοινόχρηστου δημόσιου χώρου
Δόθηκε με συνέπεια η άνιση, μάχη για την μη παραχώρηση των αεροδρομίων με κορύφωση την διεξαγωγή του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος που παρά τις δυσκολίες κατέδειξε την μεγάλη αντίθεση των συμπολιτών μας. Συνεχίζεται η προσπάθεια στον Ίσσο, στον Ερημίτη και σε κάθε άλλη περιοχή που απειλείται, ενώ παράλληλα υλοποιείται πολιτική απόκτησης δημόσιων υποδομών για χρήση και προστασία όπως το παλαιό νοσοκομείο Ζακύνθου, τα παλαιά δικαστήρια στην Κέρκυρα, για τα οποία καταφέραμε να περιέλθουν στην κυριότητα της ΠΙΝ άνευ ανταλλάγματος.

Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών
Οι σεισμοί της Λευκάδας, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, οι πλημμύρες της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, οι πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κέρκυρα αντιμετωπίστηκαν με σημαντική δουλειά της Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Εκπονούνται ειδικά σχέδια προστασίας για τα ιστορικά σχέδια των πόλεων μας, προωθείται η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα. Παράλληλα δίνεται η μάχη για την εκτέλεση έργων υποδομής προς αποκατάσταση των ζημιών και καταστροφών που έχουν επισυμβεί.

Πολιτικές συνοχής και επικοινωνίας
Προωθήθηκαν δράσεις και έργα στην κατεύθυνση της παγίωσης της συνοχής σε όλα τα επίπεδα. Αδειοδοτούνται τα 4 υδατοδρόμια Λευκάδας, Μεγανησίου, Ιθάκης και Κεφαλονιάς, αποκαθίστανται τα λιμάνια της Βασιλικής, του Αγίου Νικολάου Βολιμών και των Οθωνών, κατασκευάζονται χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δυο λιμάνια στα μικρά νησιά της Ερείκουσας και της Ιθάκης για την εξάλειψη της νησιωτικής απομόνωσης.

Πόλος δημοκρατίας
Η ΠΙΝ είναι αμετακίνητος υπερασπιστής της δημοκρατίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πολιτών εν γένει. Καθιερώθηκε ετήσιο συνέδριο που προάγει την λειτουργία της δημοκρατίας και την ελευθερία του λόγου, την ίδια στιγμή που στελέχη της ΠΙΝ σύρονται στα δικαστήρια από την Χ.Α. Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ειδική διημερίδα για την προώθηση του διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος με ομιλητές επιστήμονες, πολιτικά πρόσωπα και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Ακολουθείται συνεχώς πολιτική ανοικτού δημόσιου διαλόγου με τους τοπικούς φορείς για τα ειδικά και γενικά προβλήματα, θεωρώντας τους ως εν δυνάμει κοινωνικούς εταίρους και συμβούλους

Ανάκτηση της αξιοπιστίας της ΠΙΝ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΠΙΝ συμμετείχε δια του Περιφερειάρχη στην Επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για την διαμόρφωση πρότασης τροποποίησης του «Καλλικράτη», συμμετέχει επίσης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Η ΠΙΝ είναι πλέον αξιόπιστος και σοβαρός εταίρος για τις όμορες περιφέρειες της Ελλάδας της Αλβανίας και της Ιταλίας στα πλαίσια υλοποίησης κοινών διασυνοριακών πολιτικών και της διαμόρφωσης των ανάλογων στρατηγικών.

Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η επικοινωνία και συνεργασία με τους Απόδημους Επτανήσιους που θα κορυφωθεί με την πραγματοποίηση της 1ης Παγκόσμιας Συνάντησης των Αποδήμων Επτανησίων από την ΠΙΝ και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού το καλοκαίρι του 2018.

Συνέργειες με τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς
Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ευρείας συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Δήμων της ΠΙΝ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, την κοινή δράση και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων δράσεων από όλες τις πλευρές.

Ανάλογες συνέργειες γίνονται με τα Εμπορικά Επιμελητήρια , το Τεχνικό Επιμελητήριο τις ομοσπονδίες εμπορικών συλλόγων και τους δικηγορικούς συλλόγους της περιοχής.

Λειτουργία και αποδοτικότητα των υπηρεσιών της ΠΙΝ
Εξελίσσεται από την αρχή μια προσπάθεια να εναρμονιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών με την ανάγκη των πολιτών να εξυπηρετηθούν άμεσα και ποιοτικά.

Προωθήθηκε σημαντικά η χρήση της ψηφιακής υπογραφής ενώ συνεχίζεται μια διετής συζήτηση για την αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπ όψη αφενός τις αυξανόμενες αρμοδιότητες και αφετέρου την συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των εργαζομένων λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της περιόδου.

Έγιναν λοιπόν πολλά αυτά τα τρία χρόνια που πέρασαν.

Σίγουρα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα!

Όμως μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι η εποχή της αναιμικής της αναποτελεσματικής της αναξιόπιστης ΠΙΝ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί!

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πλέον μια αναδυόμενη περιφερειακή δύναμη με στρατηγική και όραμα για την δημιουργία ενός τόπου ελκυστικού και βιώσιμου με ευτυχισμένους ανθρώπους που απολαμβάνουν την δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Στα δυο χρόνια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και ακούραστα για την ευόδωση των στόχων μας.

Προσκαλούμε κάθε συμπολίτη και συμπολίτισσα του Ιονίου που συγκινείται και συναινεί στο πρόγραμμα της ΑΝ.Α.Σ.Α να συμπαρασταθεί στην Περιφερειακή Αρχή και να την στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.