ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Όρθιοι, εξ αριστερών: Χριστίνα Α. Σταθάτου (το γένος Ζαφειροπούλου), Πολύμνια Π. Σταθάτου (Πάλλη) βαστώντας τον γιο της Αντώνη, Πέτρος Κ. Σταθάτος, Κωνσταντίνος [Κώστας] Ζαρίφης, Σοφία Δελαγραμμάτη (Σταθάτου), Αντώνιος Κ. Σταθάτος, Λένα Ζαρίφη (Σταθάτου) βαστώντας τον γιο της Λένο, Γεώργιος Δελαγραμμάτης.
Μεσαία σειρά: Χαρίκλεια Σταθάτου (Σκένδερ) βαστώντας τη Νόρα Α. Σταθάτου, όρθια η Νόρα Ζαρίφη, Κωνσταντίνος Α. Σταθάτος βαστώντας την Λένη Α. Σταθάτου.
Πρώτη σειρά: Αντώνης [Τώνης] Δελαγραμμάτης, Λενιώ Σταθάτου, Φρόσω Ζαρίφη, Κωνσταντίνος Π. Σταθάτος.

Ομαδική φωτογραφία τραβηγμένη π. 1926 απο τα ΑΡΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΞ ΙΘΑΚΗΣ (1809-1893)
θα παρουσιαστει μεταξύ άλλων σήμερα το βράδυ στην εκδήλωση για τους ΘΙΑΚΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
ΑΦΙΣΑ